Istoric

La 15 august 2014 – praznicul Adormirii Maicii Domnului – s-au împlinit douăzeci de ani de la săvârșirea primei Sfinte Liturghii săvârşită în biserica noastră, sub jurisdicţia canonică a Episcopiei Ortodoxe Române din America, păstorită de IPS Arhiepiscop Nathaniel

Dorinţa mai veche a unui mare număr de credincioşi ortodocşi români din Montreal şi împrejurimi de a avea o biserică care să depindă canonic de Episcopia de la Vatra Românescă, creşterea masivă a numărului emigranţilor români în Montreal, după 1989, mai ales tineri, imposibilitatea grupării tuturor românilor ortodocşi din această zonă în cele două parohii existente atunci, precum şi situarea geografică în partea de sud-vest a metropolei, au determinat, la 11 februarie 1994, un număr de 36 de credincioși să se constituie într-un Comitet de iniţiativă, cerând în scris Episcopiei înfiinţarea unei noi biserici româneşti la Montreal.

Astfel, la 20 martie 1994, a avut loc în Montreal, în sala socială a catedralei „Sf. Petru şi Pavel”, Adunarea Generală de constituire a noii biserici la care au participat 89 de credincioşi cu drept de vot, din cei 126 ale căror nume fuseseră înaintate la Episcopie. După ce preotul Remus Grama din Cleveland, reprezentant al Episcopiei, a prezentat istoricul Sfintei noastre Episcopii, drepturile şi îndatoririle credincioşilor din parohiile şi misiunile acesteia, membrii Adunării Generale s-au pronunţat în unanimitate pentru acceptarea jurisdicţiei Episcopiei de la Vatra, a Statutului şi Regulamentului acesteia.

Primii membri ai Consiliului Parohial:

  • Pr. Cezar Vasiliu (paroh), Basil Gliga (preşedinte), Vincenţiu Agapi (vice preşedinte), Laura Riga (secretar), Mihai Ionescu (tresorier), George Rusu, Adam Popescu şi Emil Bugnariu (membri).

Consiliul Episcopal, reunit la 26 martie 1994, a aprobat înfiinţarea noii misiuni.

De la Sfintele Paşti 1994, biserica noastră a început să editeze revista parohială „Calea de lumină”, ajunsă astăzi la numărul 238.

Din 1994, anul înfiinţării sale, biserica Sfântul Ierarh Nicolae a avut ca preot paroh pe P.C. Pr. Prof. Dr. Cezar Vasiliu, până la 11 aprilie 2013, ajutat în slujire, între anii 2006 – 2012 de diaconul și ulterior preotul asitent Daniel Ungureanu.

Din 12 aprilie 2013, noul preot paroh este părintele Cristian Gabriel ALEXE, care a reuşit să aducă, în scurt timp, un suflu nou în modul de derulare a activităţilor curente din cadrul Bisericii Sf. Ier. Nicolae, precum şi repoziţionarea importanţei şi vizibilităţii acesteia în cadrul comunităţii româneşti din arealul Montrealului și nu numai. Alături de părintele paroh slujeşte, ca îmbisericit, cu binecuvântarea IPS Nathaniel, părintele Valerian BADAN, originar din Basarabia.

Răspunsurile la strană și dirijarea corului au revenit succesiv Psei Zoe Vasiliu, Danielei Letca, Marius Magazin, Rodicăi Șandru căreia i s-a adăugat spre ajutor, tânărul teolog Marius Bujor.

Școala duminicală a fost îndrumată de Julieta Nevinglovschi, Dorin Stoica, Elena Neacșu, Dragoș Samoilă și Monica Tripa.
Comitetul Cultural a fost îndrumat de Elena Neacșu, Cristian Păvălucă și Vania Atudorei.
Actualmente, Consiliul Parohial este condus de Dl. Victor Gheorghian – președinte, Dl. Ioan Bejan – vicepreședinte, D-na Cezarina Dușescu – secretar, Dl. Marian Chirilă – trezorier, Reuniunea doamnelor ARCOLA de Dna. Ioana Negoiță; iar Școala de Duminică este coordonată de Psa. Gabriela Alexe.
Acum la douăzeci de ani de existenţă a bisericii Sf. Ier. Nicolae, se poate afirma crezul de suflet, care a reprezentat filonul de aur al întregii activităţi a comunității ortodoxe de aici:
„Am ţinut să păstrăm trează prin sfânta biserică, credinţa ortodoxă, limba noastră, cultura şi tradiţiile româneşti, prin conferinţe teologice şi istorice, omagiind aniversările istorice ale neamului românesc, prin spectacole prezentate de tinerii de la Şcoala duminicală, lansări de carte, expoziţii şi concerte etc.
Am încercat să creem în întreaga comunitate românească locală un climat de respect, de unitate şi de solidaritate creştinească şi românească. Nădăjduim ca în viitorul apropiat, șă avem propriul nostru lăcaş de cult deoarece cu acest scop a fost creat fondul pentru construcţia sau cumpărarea unui locaş de cult.”

Consiliul Parohial