Istoric

La 15 august 2021 – praznicul Adormirii Maicii Domnului – hramul istoric – s-au împlinit douăzeci și șapte de ani de la săvârșirea primei Sfinte Liturghii în comunitatea noastră, de sub jurisdicţia canonică a Arhiepiscopiei Ortodoxe Române din America, sub oblăduirea ierarhică a IPS Arhiepiscop Nathaniel.

Dorinţa mai veche a unui mare număr de credincioşi ortodocşi români din Montréal şi împrejurimi de a avea o biserică care să depindă canonic de Episcopia de la Vatra Românescă, creşterea masivă a numărului emigranţilor români în Montreal, după anul 1989, mai ales tineri, imposibilitatea grupării tuturor românilor ortodocşi din această zonă în cele două parohii existente atunci, au determinat, la 11 februarie 1994, un număr însemnat de credincioși să se constituie într-un Comitet de iniţiativă, cerând în scris Episcopiei înfiinţarea unei noi biserici româneşti. 

Consiliul Episcopal, reunit la 26 martie 1994, a aprobat înfiinţarea celei de a treia comunități ortodoxe la Montréal cu hramul – Sfântul Ierarh NICOLAE. 

Din acel moment, Biserica Ortodoxă Română ”Sfântul Ierarh Nicolae” a devenit unul dintre cele mai importante repere ale vieții spirituale și culturale a comunității românești din Montréal, oferind de-a lungul timpului sprijin și alinare tuturor credincioșilor ce i-au trecut pragul, contribuind la prezervarea și promovarea în rândul multor generații a valorilor ortodoxiei și a culturii românești.

Totodată, de la Sfintele Paşti ale anului 1994, a început editarea revistei parohiale „Calea de lumină”, ajunsă astăzi la numărul 238. 

Din 1994, anul înfiinţării sale, Parohia Sfântul Ierarh Nicolae a avut ca preot paroh pe Pr. Prof. Dr. Cezar Stelian Vasiliu, până la 11 aprilie 2013. 

Din 12 aprilie 2013, preot paroh este părintele Cristian Gabriel Alexe care a reuşit să aducă, în scurt timp, un suflu nou în modul de derulare a activităţilor curente din cadrul Bisericii Sf. Ier. Nicolae, precum şi repoziţionarea importanţei şi vizibilităţii acesteia în cadrul comunităţii româneşti din arealul Montréal și nu numai.

Anul 2019, cu ziua sa de 01 0ctombrie, a adus bucuria adiționării pentru slujirea la Sfântul Altar ca diacon a tânărului teolog, cunoscut, iubit și susținut de comunitate, Marius Victor Bujor.

Răspunsurile la strană sunt atributul doamnei profesor Tatiana Beșleagă căreia i se adăugă spre ajutor teologul Sergiu Vârticuș cât și cei ce iubesc frumusețea slujirii comunității iar Școala parohială de Duminică este coordonată de Psa. Gabriela Silvia Alexe. 

Acum, la cei douăzeci și șapte de ani de existenţă a bisericii Sf. Ier. Nicolae, se poate afirma crezul de suflet, care a reprezentat filonul de aur al întregii activităţi a comunității ortodoxe de aici:

  • „Am ţinut să păstrăm trează prin sfânta biserică, credinţa ortodoxă, limba noastră, cultura, tradiţiile și trăirile româneşti. Am încercat să creem în întreaga comunitate românească din arealul Montreal, un climat de respect, de unitate şi de solidaritate creştinească şi românească și nădăjduim, cu ajutorul lui DUMNEZEU și prin mijlocirea Sf. Ier. NICOLAE, în viitorul apropiat, să avem propriul nostru lăcaş de cult.”

Biserica Sfântul Ierarh Nicolae își desfășoară activitatea, cu locație nouă, în cadrul Bisericii Catolice St-PAUL – monument istoric (1870), situată la adresa 1690 Avenue De l’Église, Montréal, H4E 1G5.

Este acesta un nou început sau este, în fapt, o nouă etapă în consolidarea legăturilor și lucrării pe care, în îndeplinirea misiunii sale, această biserică românească le-a construit, în timp, în rândul comunității din Montréal și nu numai.

După cum cunoașteți Parohia noastră nu este subvenționată nici de statul român și nici de cel canadian, ea funcționând doar prin sprijinul benevol și efectiv al credincioșilor prin: contribuție lunară, membrie, colectă duminicală, donații și venituri de la pangar.

Consiliul Parohial